Convivència

Les entitats són un dels pilars de la vida cultural del municipi i formen el nucli vital d’una població perquè tenen una gran vitalitat que incideix en allò social i públic, essent un important factor de mobilització i de generació d’idees i d’activitats en el municipi

Els reptes que han d’afrontar el municipi i les entitats són, ben sovint, els mateixos, i per tant les dues parts poden i han de treballar plegades.

L’experiència quotidiana empeny a fer front a nous reptes i per això l’ajuntament ha de oferir suport a aquestes entitats per augmentar la vida cultural i enfortir les xarxes socials de la població.