El Cartipàs

El Govern municipal de Sant Vicenç dels Horts està format per 8 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya i 3 de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía. En aquest nou mandat, Miguel Comino esdevé Alcalde, Mireia Vergés primera Tinenta d’Alcaldia, Carmen Soffiati segona Tinenta d’Alcaldia, Isidre Bautista tercer Tinent d’Alcaldia, Juan Ramón Torres quart Tinent d’Alcaldia, Maria Peláez cinquena Tinenta d’Alcaldia, Xavier Gómez sisè Tinent d’Alcaldia, i Lídia Vargas setena Tinenta d’Alcaldia.

L’executiu local estarà estructurat en cinc grans àrees temàtiques: Governança i Economia, Serveis a les persones, Acció Social i Drets Civils, Promoció Econòmica i de la Ciutat, i Serveis al Territori i Sostenibilitat.

El cartipàs municipal el formen:

Miguel Comino

 • Gabinet d’alcaldia
 • Relacions institucionals
 • Seguretat Ciutadana
 • Protecció Civil
 • Innovació i administració electrònica (antiga Sistemes d’Informació i Noves Tecnologies)

Mireia Vergés

 • 1a Tinenta d’alcaldia
 • Gent Gran
 • Serveis Socials
 • Accessibilitat Universal
 • Programa de Defensa i Drets dels animals
 • Autorització i control d’activitats econòmiques
 • Espai Públic i Serveis Municipals
 • Barri de Sant Antoni
 • Barri de La Vinyala

Isidre Bautista

 • 2n Tinent d’alcaldia
 • Cultura
 • Justícia global i drets civils (antiga Solidaritat, Cooperació i Voluntariat)
 • Urbanisme, Projectes i Obres Públiques
 • Mobilitat i Transport Públic
 • Barri de Sant Roc
 • Barri de la Font del Llargarut
 • Barri Vila Vella

Juan Ramón Torres

 • 3r Tinent d’alcaldia
 • Regidor de La Guàrdia i el Llinàs

María Peláez

 • 4a Tinenta d’alcaldia
 • Secretaria General, Gestió Administrativa i Assessoria Jurídica
 • Recursos Humans
 • Organització
 • Medi Ambient, Sostenibilitat i Espai Natural
 • Salut Pública
 • Habitatge Social
 • Barri de Can Sàbat
 • Barri del Turó

Xavier Gómez

 • 5è Tinent d’alcaldia
 • Portaveu del Govern
 • Economia i Hisenda
 • Indústria
 • Comerç
 • Agricultura
 • Emprenedoria
 • Promoció i foment de l’ocupació
 • Esports i Promoció d’hàbits saludables
 • Barri de Can Costa

Patricia Higueras

 • 6a Tinenta d’alcaldia
 • Educació
 • Joventut i Infància
 • Imatge i Comunicació
 • Feminisme
 • LGTBI
 • Barri de Sant Josep

Lídia Vargas

 • 7a Tinenta d’alcaldia
 • SIAC
 • SIAE
 • Consum
 • Barri de Sant Josep

Paqui Capellades

 • Codi de Conducta
 • Sant Vicenç 2030
 • Promoció de la Ciutat i Turisme
 • Memòria històrica
 • Atenció a les entitats
 • Participació Ciutadana i Convivència
 • Regidories de barri
 • Adjunta a Cultura
 • Regidora de Can Ros i El Serral