Plans Estratègics

Què són?

Processos participatius que tenen com a objectiu elaborar un pla estratègic concret amb la participació de la ciutadania, entitats i professionals municipals o d’altres administracions.

Un pla estratègic és un document que actua de guia o full de ruta per a la implementació de determinades polítiques públiques, com ara polítiques de feminisme (Pla d’igualtat), d’habitatge (Pla Local d’habitatge) o fins i tot d’actuació del govern municipal per a un mandat concret (Pla d’Actuació Municipal).

Com s’estructuren?

Els processos participatius per a la elaboració d’un pla estratègic poden tenir les següents fases:

1. Fase inicial

 • El moments dels acords, polític, tècnics i socials.
 • L’aproximació diagnòstica per analitzar el context, les necessitats i les oportunitats..
 • Presentació del procés als diferents agents socials.
 • Elaboració del reglament del procés.

2. Fase assembleària o d’obertura

La participació en aquesta fase es pot dividir en tres moments:

 • Elaboració de propostes.
 • Validació i viabilitat de les propostes.
 • Priorització i selecció de les propostes.

3. Fase final

 • Devolució/Retorn dels resultats.
 • Constitució de la comissió de seguiment.
 • Avaluació final del procés.
 • Inclusió de les propostes al pla.
 • Seguiment de l’execució del pla.

Processos participatius per a l’elaboració de plans estratègics realitzats:

 

Processos participatius per a l’elaboració de plans estratègics en marxa:

 

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: