Delegat/da de Protecció de dades personals

Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?

En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.

Contacte: dpd@svh.cat