Contractació pública

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d’internet de l’activitat contractual municipal amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació. És el mitjà de difusió de les licitacions municipals.

L’Ajuntament publica les dades d’aquest servei a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya. Hi podeu accedir fent clic aquí.

Podeu consultar la composició i actes de les meses de contractació en aquest enllaç