Parcs

El parc del Pi Gros

Entre la vall baixa del Llobregat i els contraforts orientals dels massissos de Garraf-Ordal, el parc del Pi Gros

ocupa un indret privilegiat del sector muntanyós de Sant Vicenç dels Horts, al peu del Puig Castellar (187 m).

Les ginesteres, arreu del vessant, cada primavera omplen la muntanya de vistoses flors i delicades aromes, tot convertint-la en una espectacular taca groga.

Alguns grupets de pins pinyers s’aixequen ací i allà damunt els prats. Prop del torrent, l’ambient humit dóna lloc a una vegetació diferent amb clapes de bosc on dominen els roures.

Baixant cap al poble hi ha una magnífica pineda de pi blanc, alguns pins pinyers i força alzines i roures.

A ponent del centre urbà i un cop passada la via del tren, el Parc ocupa un ampli sector de més de 20 hectàrees, de caràcter marcadament forestal, entre els barris de Sant Josep i la Guàrdia. El paratge és un magnífic pulmó verd i una vital aportació de qualitat ambiental i paisatgística, en una part del municipi especialment castigada.

Aula d’educació ambiental al parc del Pi Gros

L’aula d’educació ambiental reforça la descoberta de la variabilitat de les formes de vida al parc del Pi Gros, mitjançant activitats educatives i lúdiques de caràcter ambiental adreçades a les escoles, famílies i públic general.
L’entorn natural del parc facilita vivenciar l’aprenentatge que es fa dins de l’aula, coneixements emmarcats en valorar i estimar la biodiversitat de l’entorn natural i veure quins beneficis suposa per a les persones i, així mateix, afrontar els reptes de futur pel que fa a aquest temes.

Jugatecambiental

La Jugatecambiental té com a finalitat la descoberta del parc del Pi Gros mitjançant l’aprenentatge i d‘experimentació a través del joc.
Les activitats tenen com fil conductor la sostenibilitat ambiental i van adreçades a un públic familiar.
Són activitats dirigides i molt variades:
• Tallers d’educació per la sostenibilitat.
• Itineraris temàtics i de descoberta dels valors del parc: botànics, arquitectònics, històric…
• Activitats participatives fent tasques de manteniment, com ara el jardí de les papallones, el jardí de les ciències, la plantació d’arbres…
• Visites guiades per mostrar els valors del parc o d’altres temàtiques que s’hi puguin treballar.

Clicar per veure la programació d’activitats

La processionària és una plaga autòctona que afecta principalment els pins

Els principals perjudicis que provoca la processionària afecten les persones (reaccions al·lèrgiques, urticàries…) i els animals (ramats i, sobretot, gossos), ja que els arbres generalment es recuperen, tot i que perden molta vitalitat i poden arribar a quedar totalment defoliats. Cal tenir present que la processionària és un insecte autòcton que no es pot eradicar i que en determinades circumstàncies les poblacions augmenten i esdevenen una plaga.

L’activitat de la processionària és a finals de l’hivern i dura aproximadament un mes. Cal adoptar tres mesures preventives:

  1. No romandre sota de pins que tenen bosses.
  2. No tocar les erugues.
  3. Sobretot, portar les mascotes lligades per evitar que s’hi acostin i se les mengin.

Cal distingir entre els danys a les zones urbanes i urbanitzables i les zones forestals. A les zones forestals i per a superfícies continues i extenses, l’única tècnica de control efectiva són els tractaments aeris. Aquests tipus de tractaments només estan autoritzats excepcionalment i estan molt regulats per normativa. Cada tractament s’ha de fer d’acord amb un Pla d’aplicació aèria concret que ha de ser aprovat explícitament. En aquest Pla, hi consten, a més dels productes, les dosificacions, les dates i zones del tractament i les mesures de seguretat (que inclouen franges de seguretat de 100 m al voltant de nuclis habitats, masses d’aigua, conreus ecològics…).

A les zones urbanes o urbanitzables, la normativa prohibeix els tractaments aeris, i a més el DARP no té competències per actuar. En canvi, sí que són viables altres tècniques de control terrestres que convé que estiguin realitzades per empreses acreditades per fer-los. Cal recordar que el primer responsable del control de qualsevol plaga és el propietari del terreny.

A mitjà i llarg termini, l’objectiu és millorar la vitalitat de les masses forestals mitjançant una gestió forestal activa que faci els boscos més resistents i resilients davant plagues, incendis forestals i altres pertorbacions, i també més adaptats al canvi climàtic (que també té la seva incidència en l’expansió de plagues i en l’increment del risc d’incendis).

Consulta realitzada a:

Plaga de la processionària

App parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

L’app gratuïta Infoparcs mostra tot el que cal saber dels parcs que conformen la xarxa de parcs metropolitans.

Trobareu una fitxa descriptiva de cadascun dels parcs, així com plànols, punts d’interès, llistat de serveis, normes d’ús, agenda d’activitats, subscripció a butlletins, noticies, previsió meteorològica i opcions de mobilitat per arribar-hi.

Infoparcs també us permet fer arribar suggeriments i queixes a l’equip tècnic de l’AMB.

Imatges