Consell de la gent gran

Que fa?

El Consell Municipal de la Gent Gran és l’òrgan consultiu, informatiu, d’assessorament i de participació de la gent gran de Sant Vicenç dels Horts que permet establir un marc de treball comú, entre aquest col·lectiu del municipi amb la regidoria de gent gran.

Com s’organitza?

El Consell Municipal de la Gent Gran està compost pels Presidents/es de cada Casal de gent gran i pel regidor/a de gent gran.

Com a òrgan consultiu de representació i participació ciutadana, l’objectiu primordial del Consell és assolir aquesta participació a través de la vinculació de les entitats de gent gran, que tinguin interès a participar en el desenvolupament d’accions que tendeixin a millorar la qualitat de vida de les persones grans.

Es reuneix mensualment.

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: