radiació

El control del nivell d’exposició a camps electromagnètics

El projecte de la Governança Radioelèctrica té un doble objectiu:

  • d’una banda, que la ciutadania pugui gaudir de serveis de qualitat de veu i dades en mobilitat, per tal de poder desenvolupar les seves activitats socials i econòmiques,
  • el desplegament d’antenes de telefonia mòbil, necessari per poder oferir aquests serveis, sigui suficient, ordenat i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.

El control del nivell d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència, tots els nivells mesurats, tant pels equips fixos de mesura contínua de la xarxa SMRF com pels equips portàtils, són públics i es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica: http://governancaradioelectrica.gencat.cat

Fonts: Generalitat de Catalunya.