Serveis de l’arxiu municipal

  • Servei de consulta: Qualsevol persona té dret a accedir i consultar lliurement els documents que es conserven a l’Arxiu Municipal que no estiguin sotmesos a restriccions legals d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol persona pot accedir a la biblioteca i hemeroteca especialitzades.

El personal de l’Arxiu Municipal facilita l’accés a la documentació així com orienta i proporciona informació sobre les consultes bibliogràfiques relatives a la història de la ciutat.

  • Servei de reproducció: La reproducció documental està vinculada a les condicions de conservació, als drets d’explotació i a la propietat intel·lectual, i. subjecta a les taxes fixades en l’ordenança fiscal vigent.
  • Servei de difusió: Des de l’Arxiu contribuint a la difusió de la nostra memòria col·lectiva. Produïm, impulsem i col·laborem en la realització exposicions, publicacions, jornades, amb la finalitat de recuperar i divulgar el nostre passat.
  • Servei educatiu: visites comentades i assessorament i orientació en treballs de recerca i crèdits de síntesi.
  • Servei de referència: informació documental i bibliogràfica sobre Sant Vicenç dels Horts i informació bibliogràfica sobre la comarca.
  • Servei de captació: L’arxiu ingressa  fons privats del terme municipal, i la documentació de l’administració municipal amb les transferències anuals dels departaments i serveis municipals.