Taula de Solidaritat

Què fa?

Espai de caràcter consultiu, de coordinació i de participació en la solidaritat i cooperació. La Taula canalitza la participació ciutadana i la de les seves entitats i associacions. És un espai d’informació i preparació d’activitats i accions de les polítiques de l’àmbit de la solidaritat, la cooperació i el voluntariat de Sant Vicenç dels Horts.

Com s’organitza?

Hi ha un calendari de reunions ordinàries (cada tres mesos, com a mínim) que es pot modificar i també es poden convocar reunions extraordinàries.

Les convocatòries les emet el Departament de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat.

A les reunions, hi pot venir més d’una persona de cada entitat i les decisions es prenen per consens.