Serveis gent gran

Serveis que es presten a la gent gran des de la regidoria

Serveis de promoció de la salut

Des de la regidoria als Casals de Gent Gran s’ofereix gimnàstica de manteniment per a la gent gran als Casals, en els espais lúdics i al pavelló poliesportiu municipal.

La Gimnàstica per a la gent gran en els Casals, en els espais lúdics i al pavelló poliesportiu son activitats físiques dissenyades específicament per persones més grans de 60 anys començant a treballar progressivament les qualitats físiques bàsiques i que aporten infinitats de beneficis als que la practiquen.
Els exercicis que es porten a terme destinats a la gent gran són exercicis senzills adaptats a l’edat i les condicions físiques de les persones participants. S’alternen diferents tècniques i diferents elements com ara les bandes elàstiques, pilotes o bastons, així com també exercicis de psicomotricitat i equilibri, jocs o balls.

Els espais lúdics i de salut són unes infraestructures ubicades en places i parcs, dissenyats per estimular l’activitat física i sensorial de les persones grans, afavorint l’exercici per tal de millorar la qualitat de vida a través del seu ús.

• Tallers de manualitats en casals 

Els tallers de manualitats ofereixen una formació específica en tècniques manuals per treballar diferents destreses. Les classes es realitzen als Casals de gent gran municipals.

• Tallers de memòria

Tallers preventius per a la gent gran on es treballa la pèrdua de memòria associada a la edat i que no es produïda per cap malaltia (demències, Alzehimer,…)
L’objectiu principal és ajudar la gent gran a minimitzar les alteracions que poden patir en la vida quotidiana, com a conseqüència de les pèrdues de memòria, i a activar mecanismes d’adaptació a les noves realitats.

• Implementació de noves tecnologies

Per treure’n el màxim partit de les tecnologies s’ofereixen als Casals de la gent gran, cursos i píndoles formatives per a aprendre a ser competents en l’ús dels smartphones, tauletes i l’ordinador. Els cursos tenen la durada d’un trimestre.

• Setmana de la gent gran

Aquesta setmana es planteja com una acció dinamitzadora per a la gent gran del municipi amb l’objectiu de potenciar la seva participació, difondre l’associacionisme i retre un homenatge a les persones més grans de la població. Es programa per la primera quinzena de maig.

• Dia Internacional de la gent gran

Per celebrar aquesta diada, a Sant Vicenç dels Horts s’organitzen diferents activitats impulsades pel l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell Municipal de la Gent Gran.
Aquestes activitats són esportives, culturals i educatives.

• Programa Noces d’Or

Homenatge a les parelles residents en el municipi que celebrin 50 anys de casats en qualsevol mes de l’any en curs.

• Consell de la gent gran

El Consell Municipal de la Gent Gran és l’òrgan consultiu, informatiu, d’assessorament i de participació de la gent gran de Sant Vicenç dels Horts que permet establir un marc de treball comú, entre aquest col•lectiu del municipi amb la regidoria de gent gran. El Consell Municipal de la Gent Gran està compost pels Presidents/es de cada Casal de gent gran i per el regidor/a de gent gran.