Pla Local de Joventut (PLJ)

El Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és una eina de planificació estratègica que permet aplicar les polítiques i actuacions adreçades als joves per als propers anys.

La Llei 33/2010, de l’1d’octubre, també regula el Pla nacional de joventut de Catalunya (PNJCat 2010-2020), que és el marc conceptual i metodològic comú que inspira els Plans de joventut a nivell local, per aconseguir uns objectius compartits en matèria de polítiques de joventut al territori català. El PNJCat 2010-2020 és fruit del consens social, institucional i polític i defineix dues grans línies estratègiques de treball que determinen els seus àmbits materials d’actuació:

  • L’emancipació, entesa com la capacitat de construcció del projecte de vida de les persones joves i l’exercici de la plena ciutadania.
  • La participació, en sentit ampli, entesa com el conjunt d’accions i de processos que generen capacitat en les persones joves per decidir, intervenir i transformar el seu entorn, les seves relacions i les seves possibilitats de desenvolupar-se personalment i col·lectiva.

Fruit del treball dels joves i de la tasca conjunta dels tècnics municipals de les diferents regidories de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i d’altres administracions, així com del sector educatiu, del lleure i de la cultura, i dels col·lectius juvenils i polítics, es va redactar el Pla Local de Joventut 2018-2021 amb les línies de treball que cal executar per  assolir els objectius establerts.