Pla d’Igualtat Municipal (PIM)

El Pla d’Igualtat Municipal (PIM) 2016-2019 marca les línies a seguir en matèria d’igualtat de gènere durant els pròxims anys. El Pla ha nascut d’una exhaustiva diagnosi de la igualtat de gènere a Sant Vicenç dels Horts, on s’han realitzat tallers i entrevistes amb la participació d’homes i dones de diferents àmbits.

El document assenyala cinc eixos en els quals treballar:

  • Compromís amb la igualtat, on entrarien la formació de personal polític i tècnic en aquest àmbit.
  • Continuar amb les accions contra la violència masclista.
  • Drets i qualitat de vida: amb transversalitat dins de l’Administració per actuar activament sobre les qüestions de gènere i realitzar accions de salut, mobilitat i seguretat ciutadana per a dones amb una situació d’especial vulnerabilitat.
  • Reformular els treballs i els temps per dotar d’oportunitats laborals les dones.
  • Reconèixer el lideratge i la participació de les dones en tots els àmbits