LGBTI

La Regidoria de LGTBI té com a missió treballar per a la  igualtat dels drets i de les llibertats de les persones LGTBI, tot proporcionant les eines i l’acompanyament per tal d’erradicar qualsevol tipus de discriminació o atemptat contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Tot en base a les lleis:

Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació

Ens trobareu a:
Edifici La Foneria
c. Claverol 6-8

Podeu contactar a:
Telèfon: 93.602.92.00 Ext. 4389
Bústia: igualtat@svh.cat

Presencialment amb cita prèvia :
Matins: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h.