Modificació ordenança tinença animals

El departament de Salut Pública vetlla per garantir i vetllar per la convivència i protecció dels animals de companyia.

Per aquest motiu, es porten diferents accions com campanyes de sensibilitació per una tinença responsable dels animals de companyia i control dels animals mitjançant el cens municipal. per fer-ho,  es tramiten les llicències de gossos considerats potencialment perillosos i portant a terme la recollida d’animals perduts o abandonats.