Pla Educatiu d’Entorn (PEE)

Sant Vicenç dels Horts desenvolupa el Pla Educatiu d’Entorn des del curs 2007-2008. El pla és un instrument per donar una resposta integrada a les necessitats educatives de la nostra societat. Amb aquest objectiu, coordina i dinamitza de l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves, mitjançant diverses iniciatives educatives de l’entorn.

En el marc d’aquest pla es porten a terme més de 80 programes i projectes en què participen escoles, instituts, entitats, serveis educatius, l’Ajuntament i l’Administració educativa. Efectuen un Treball en xarxa per a la millora de l’educació a Sant Vicenç dels Horts tot compartint visions, anàlisis i propostes i optimitzant recursos.

El resultat de més de dues dècades de treball i d’estreta col•laboració entre els centres educatius, l’Ajuntament i la comunitat educativa han permès incidir en l’alumnat més enllà de l’àmbit escolar tot incrementant el temps d’atenció rebut i l’efectivitat de les accions.