Creu de terme de Can Ros

La creu actual és una reproducció historicista (neogòtic) de l’antiga creu de terme de Can Ros que fou destruïda durant la Guerra Civil l’any 1936. De la creu original, sols se’n va aprofitar la base, i el fust, el capitell i la creu s’han reconstruït contemporàniament.

L’emplaçament i la reconstrucció de la creu al barri de Can Ros, que data de 1948, foren promoguts pel cos de Portants del Sant Crist. Anteriorment estava ubicada a l’encreuament dels actuals carrers d’Àlaba i d’Albacete. Les referències històriques la situen en l’any 1910, moment en què la creu de ferro va ser substituïda per una de pedra a petició de Lluís Sagnier i Nadal, que la va finançar. Durant la guerra civil del 1936, la creu es va treure del seu lloc i a les actes municipals consta que l’any 1947 s’estava restaurant. Fou col·locada de nou l’any 1948.