Restauració de documents

Amb els treballs de restauració es millora la preservació dels documents  i s’aconsegueix que puguin tornar a estar accessibles a les persones que els vulguin consultar.

L’any 1999 es realitza la primera tasca de restauració, arran de la donació de 10 pergamins de la família Sagristà.

A partir de l’any 2005, i amb el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, des de l’Arxiu municipal s’han dut a terme diverses actuacions  de restauració documental dels fons que en conservem. Entre elles  destacaríem la restauració del Llibre d’acords de 1675.