Rehabilitació Habitatges

A Sant Vicenç dels Horts hi ha diferents línies d’ajuda per a la rehabilitació d’habitatges buits.

Ajudes municipals per a la rehabilitació d’habitatges buits: CONVOCATÒRIA OBERTA

L’Ajuntament impulsa uns ajuts per a la reforma i rehabilitació en interiors d’habitatges per adequar-los a la normativa vigent d’habitabilitat, Decret 141/2012, Amb la finalitat de mobilitzar el parc d’habitatges buit i desocupat, i augmentar el parc de lloguer assequible Aquests pisos cal que es posin en lloguer mitjançant la Borsa de mediació municipal.

  • Es preveu un import màxim de 3.000 € / habitatge
  • El període de vigència del contracte que NO serà inferior a 5 anys de pròrroga obligatòria
  • Aquest ajuts són compatibles amb altres ajuts sempre i quan la suma total no superi l’import del cost de les obres

També es preveu una segona línia per a l’interior dels habitatges que hagin quedat malmesos en estar en disposició d’uns llogaters de la Borsa municipal, i aquests no hagin assumit dita despesa.

Per a aquestes ajudes, cal contactar amb l’Oficina Local d’habitatge demanant cita prèvia.

Base reguladores Convocatòria any 2021. (enllaç)

Ajudes del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Actualment existeixen dos programes de subvencions:

Per la redacció i elaboració de Projectes de rehabilitació, ITE, i altres documents tècnics: CONVOCATÒRIA TANCADA

Es consideren subvencionables els projectes i altres documents tècnics relacionats amb el projecte, que hagin seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci, la qual es publicà el 20 de gener de 2020. Trobareu tota la informació al web de l’ens convocant: www.cmh.cat

Per la rehabilitació d’interiors d’habitatges, existeixen 4 tipologies d’actuacions: Convocatòria oberta fins al 31.12.2021, i inclou:

  • Actuacions d’obtenció i/o millora de l’habitabilitat
  • Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge
  • Millores energètiques i de sostenibilitat
  • Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge

Tota la documentació necessària, requisits d’accés i tramitació els trobareu al web de l’ens convocant: www.cmh.cat