Taula d’Igualtat

Què fa?

Espai de caràcter consultiu, de coordinació i de participació en l’àrea d’igualtat i LGTBI. La Taula canalitza la participació ciutadana i la de les seves entitats i associacions en temes d’igualtat de gènere. És un espai d’informació i preparació d’activitats i accions de les polítiques de gènere de Sant Vicenç dels Horts.

Com s’organitza?

Hi ha un calendari de reunions ordinàries (cada tres mesos, com a mínim) que es pot modificar i també es poden convocar reunions extraordinàries.

Les convocatòries les emet el Departament d’Igualtat. La Taula és un òrgan obert format per una persona representant de cada entitat que treballa o té projectes en l’àmbit de la igualtat i una persona de cada partit amb representació al Ple municipal.

A les reunions, hi pot venir més d’una persona de cada entitat, però, tot i que les decisions sempre es prenen per consens, si aquest no és possible, el volt decisori correspon a la Regidora d’Igualtat.