Digitalització de documents

L’Arxiu municipal, aposta per la digitalització del fons documental més rellevants, com un instrument per a facilitar la consulta i preservar la documentació.
Amb el suport ofert des de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, hem digitalitzat els llibres d’actes dels òrgans de govern: les actes dels Plens (1816-2003) i les de Govern (1903-2008).
Entre d’altres sèries documentals, també hem digitalitzat els padrons i censos de població des de 1859 a 1945, i els llibres de registre de sortides de comunicacions des de 1853 a 1918.
Tanmateix, estem digitalitzant els fons audiovisual, tant el procedent de l’administració local com aquells que ens han cedit i que tenen un valor històric i/o cultural rellevant.