Consell de la Gent Gran

El Consell Municipal de la Gent Gran és l’òrgan consultiu, informatiu, d’assessorament i de participació de la gent gran de Sant Vicenç dels Horts que permet establir un marc de treball comú, entre aquest col·lectiu del municipi amb la regidoria de gent gran.

 El Consell Municipal de la Gent Gran està compost pels Presidents/es de cada Casal de gent gran i pel regidor/a de gent gran.

Com a òrgan consultiu de representació i participació ciutadana, l’objectiu primordial del Consell és assolir aquesta participació a través de la vinculació de les entitats de gent gran, que tinguin interès a participar en el desenvolupament d’accions que tendeixin a millorar la qualitat de vida de les persones grans.

Es reuneix mensualment.

Adreça:

Passatge Pau Vila 7 – 08620 Sant Vicenç dels Horts – Barcelona
Telèfon: 936566951
Correu electrònic: a8055440@xtec.cat
Fax: 936566951

Horari: 24 hores al dia
Telèfon: 651495371