Pla d’Actuació Municipal

Què és el PAM?

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és l’instrument de planificació de l’activitat municipal i el full de ruta que marcarà l’acció del govern municipal dels propers 3 anys. És un recull dels objectius que es planteja assolir l’equip de govern durant el període 2016-2019 així com de les accions que es creuen necessàries per assolir-los. No és un document tancat ni el final de cap camí, és un punt de partida i una eina de treball compartida entre el govern municipal, grups de l’oposició, entitats, associacions i col·lectius per seguir transformant Sant Vicenç dels Horts els propers anys

El Ple municipal de juliol va aprovar el document definitiu del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019. El punt va comptar amb el vot favorable de Junts x Sant Vicenç, SVH Sí Puede, Ciutadans i la regidora no adscrita i amb l’abstenció de PSC, ICV-EUiA, CDC i el regidor no adscrit.

El Pla s’ha elaborat, primerament, com una síntesi dels programes electorals dels grups polítics que integren el govern municipal amb l’assessorament dels tècnics de l’Ajuntament, i també, tenint en compte els plans d’actuació de mandat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, i el programa de Govern de la Generalitat de Catalunya.

Participació de la ciutadania

Aquest treball s’ha presentat i debatut amb la ciutadania durant sis mesos en diferents sessions i a les taules sectorials de participació del municipi, i se n’ha fet difusió pels diferents canals de comunicació municipals perquè tothom que ho ha cregut convenient pugués fer comentaris i aportacions al Pla abans de la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament.

El PAM no és una eina de treball tancada perquè s’haurà d’anar adaptant als imprevistos, a les oportunitats que caldrà aprofitar i als problemes que sorgiran i que s’hauran de resoldre. Per aquests motius, anualment el Pla es revisarà i es valorarà el grau d’assoliment dels seus objectius. Tenint això present, s’hi podran introduir millores i modificacions.