Com es pot participar

La democràcia directa es pot exercir de múltiples maneres. Es pot participar fent promoció d’un aspecte en especial a través d’un procés o iniciativa ciutadana; debatent sobre alguna qüestió d’interès; col•laborant en el desenvolupament d’actuacions municipals; produint conjuntament amb l’Administració polítiques públiques; decidint sobre temes importants del municipi, etc.

Justament per aquesta diversitat de possibilitats és molt important tenir clar que la participació directa no afecta la capacitat de decisió dels òrgans de govern de l’Ajuntament. Per a cada acció de participació directa cal comunicar prèviament quin és el marc d’aplicació respecte de la decisió final.

Per fer-ho possible cal disposar dels instruments de participació necessaris.
Els instruments de participació són formats i/o eines de participació pensades per ordenar i facilitar la intervenció de la ciutadania en la presa de decisions. Existeixen diferents tipus d’instruments segons el nivell o grau de participació que impliqui.