Accés a la informació pública

Dret d’accés a la informació pública

L’Ajuntament promou la transparència i el retiment de comptes, i per això posa a l’abast de les persones jurídiques la informació pública de que disposa l’ens.

Com es pot fer una sol·licitud?

1. Presencialment al SIAC
Can Comamala (carrer de Jacint Verdaguer, 105)

Horaris:

Matins: de dilluns a divendres 9 a 14 h
Tardes: de dilluns a dijous de 16.30 a 18 h
Si voleu sol·licitar una cita prèvia, ho podeu fer aquí

2. Telemàticament
Podeu fer arribar una instància a l’Ajuntament de manera telemàtica. Trobareu tota la informació per fer-ho i el model d’instància aquí