Registre de Participació

El Registre Municipal de Participació està format per les persones majors de 16 anys i empadronades o amb vinculació al municipi.

Les persones empadronades majors de 16 anys ja formen part per defecte al Registre de Participació.

En el cas de les persones majors de 16 anys no empadronades però amb vinculació al municipi, s’hauran d’inscriure al Registre acreditant aquesta vinculació amb la corresponent documentació entrant una sol·licitud específica del Registre de Participació a l’Ajuntament.

La vinculació que dona accés al Registre de Participació i, per tant, dona dret de participació és:

  • La titularitat d’una segona residència al municipi. S’acredita amb el DNI i un justificant acreditatiu de la segona residència o en el seu cas una declaració jurada al·legant la residència en  l’habitatge en qüestió.
  • La titularitat d’un negoci al municipi. S’acredita amb el DNI i l’IAE, la inscripció al registre mercantil o qualsevol altra document que ho acrediti.
  • La participació activa en una entitat o grup actiu del municipi. S’acredita amb el DNI i signatura del president/a i secretari/a de l’entitat o, en un grup actiu, la signatura d’un parell de ciutadans i/o ciutadanes que en formin part i que surtin al Registre Municipal d’entitats.

Per a més informació consultar el Registre de Participació de Sant Vicenç dels Horts

Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) pel compromís amb l’Agenda 2030: