Informació pública

A fi d’assegurar la màxima participació, la informació municipal es pot donar a través de:

  • Els mitjans de comunicació públics (ràdio, revista, TV )
  • Els panells informatius ordinaris o bé els digitals que es troben instal·lats pel municipi.
  • La plataforma digital de participació  Decidim SVH
  • Els espais de trobada presencials i /o virtuals, ja siguin estables o puntuals.