Pla de Govern

Pla d'Actuació MunicipalEls principals problemes de la humanitat es resolen també des del món local. Per gran que sigui la magnitud del repte, qualsevol persona ha de poder ajudar a trobar una solució. A Sant Vicenç dels Horts ho tenim clar, i per això el Pla d’Actuació Municipal (2019-2023) vetllarà per la sostenibilitat de la vida de les persones des d’una perspectiva social, cultural, econòmica i ambiental.

Què és el PAM?

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és l’instrument de planificació de l’activitat municipal i el full de ruta que marcarà l’acció del govern municipal dels propers anys. És un recull dels objectius que es planteja assolir l’equip de govern durant el període 2019-2023 així com de les accions que es creuen necessàries per assolir-los. No és un document tancat ni el final de cap camí, és un punt de partida i una eina de treball compartida entre el govern municipal, grups de l’oposició, entitats, associacions i col·lectius per seguir transformant Sant Vicenç dels Horts els propers anys.

El Pla s’ha elaborat, primerament, com una síntesi dels programes electorals dels grups polítics que integren el govern municipal amb l’assessorament dels tècnics de l’Ajuntament, i també, tenint en compte els plans d’actuació de mandat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, i el programa de Govern de la Generalitat de Catalunya.

Com es va fer?

Totes les actuacions que l’Ajuntament faci han d’estar alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible marcats a l’Agenda 2030, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2015: Fi de la pobresa, fam zero, educació de qualitat, igualtat de gènere, energia neta i assequible… són algunes de les 17 fites d’aquesta agenda. I en aquest camí comptem amb la implicació de tothom.

Per aquest motiu, es va obrir un procés de participació ciutadana perquè la població ajudés a prioritzar l’acció de govern escollint les 20 actuacions que es consideren més importants.

Participació de la ciutadania

Aquest treball s’ha presentat i debatut amb la ciutadania durant sis mesos en diferents sessions i a les taules sectorials de participació del municipi, i se n’ha fet difusió pels diferents canals de comunicació municipals perquè tothom que ho ha cregut convenient pugués fer comentaris i aportacions al Pla abans de la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament.

El PAM no és una eina de treball tancada perquè s’haurà d’anar adaptant als imprevistos, a les oportunitats que caldrà aprofitar i als problemes que sorgiran i que s’hauran de resoldre. Per aquests motius, anualment el Pla es revisarà i es valorarà el grau d’assoliment dels seus objectius. Tenint això present, s’hi podran introduir millores i modificacions.