Serveis d’atenció a la dona

Treballem per aconseguir la igualtat entre homes i dones

La Regidoria d’Igualtat és l’encarregada de promoure la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. Per assolir aquest objectiu treballem en dos àmbits. S’organitzen, d’una banda, accions adreçades a eliminar i prevenir les desigualtats que es donen en l’àmbit públic i privat: amb tallers a les escoles i instituts de prevenció de les relacions abusives, amb la participació de les dones a través del Consell d’Igualtat municipal i amb la programació de tallers i activitats que ajudin a visibilitat les dones com a agents socials i “massa crítica”. Per altra banda, des del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) s’ofereix informació, orientació i assessorament en tot allò relacionat amb la vida de la dona, proporcionant eines i estratègies personals i socials.