Borsa habitatge pel lloguer social

El servei de la Borsa de mediació municipal actua com a mediador entre els propietaris i els llogaters, proporcionant confiança i gratuïtat en el servei de contractació d’un habitatge de lloguer per ambdues parts. La Borsa ha de garantir uns preus de lloguer per sota de mercat, i és per això que s’ofereix als propietaris un sistema de cobertures per sinistre en matèria de multirisc, defensa jurídica, així com per impagaments mitjançant l’Avalloguer.

Les Borses han de procurar que les persones sol•licitants puguin accedir als habitatges que s’ajustin més adequadament a cada unitat familiar, pel nombre d’habitacions, metres quadrats de superfície i característiques. També han de procurar que la renda mensual de lloguer ha pagar pels llogaters sigui adequada al nivell d’ingressos de cada unitat de convivència.

Els habitatges de la Borsa son assignats als sol•licitants inscrits al Programa de lloguer d’acord amb els criteris següents:

 • La Borsa assigna l’habitatge a la persona sol•licitant que millor s’hi adapti tenint en compte la relació entre el preu de lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència, i la relació entre la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar.
 • En el cas de coincidència, i a excepció d’una emergència social, entre els diversos sol•licitants inscrits s’assigna l’habitatge per rigorós ordre d’antiguitat de les sol•licituds conformades i complertes.
 • Les Borses convenen amb els propietaris les rendes a cobrar, la moderació de renda es aproximadament d’un 15% o 20% per sota de les rendes de lloguer del mercat privat.
 • Cal estar inscrit en el Registre de sol•licitants amb protecció oficial de Catalunya

La Borsa ofereix:

 • Atenció personalitzada, confiança, seguretat i gratuïtat.
 • La recerca d´un habitatge el més adient possible a les necessitats del sol•licitant.
 • Preu inferior al del mercat lliure.
 • Gratuïtat en la redacció i formalització del contracte de lloguer.
 • Mediació entre propietari i llogater durant tota la vigència del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment d’incidències i sinistres.
 • Garantir el compliment de la LAU vigent en cada moment – 1 mes de fiança i cap garantia addicional
 • Tramitació i gestió d´ajuts per al pagament del lloguer, si s’escau
 • Tramitació i gestió d´ajuts al propietari per la rehabilitació, si s’escau
 • Assegurances: multirisc, defensa jurídica i Avalloguer.

Tant si ets propietari d’un habitatge privat, com si estàs en recerca d’un habitatge de lloguer i vols mes informació,

Ens trobareu a:
Borsa d’habitatge social de Sant Vicenç dels Horts
Edifici La Foneria
c. Claverol 6-8

Podeu contactar a:
Telèfon: 93.602.92.00 Ext. 4389
habitatge@svh.cat

Presencialment amb cita prèvia :
Matins: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h.
Tardes: dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00 h.
Horari d’estiu (Des del 1 de juliol al 31 d’agost): de Dilluns a Divendres de 9.30 a 13.30h.

Termini inscripcions: Durant tot l’any
Consulta els pisos disponibles del terme municipal