Formes de violència

La violència de gènere la podem dividir en :

Física: Qualsevol acte de força sobre el cos de la dona, que produeixi mal físic o algun tipus de lesió.

Psicològica: Qualsevol conducta, verbal o no verbal, que produeix a la dona patiment o humiliacions, exigint obediència i submissió, i que va acompanyada d’amenaces, insuls, aïllament, limitacions en la llibertat individual o coaccions.

Sexual: Qualsevol acte de naturalesa sexual no consentida per la dona. S’inclou també l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitja de la violència, la intimidació, la prevalença o la manipulació emocional, de relacions sexuals, independentment del fet que la persona agressora tingui una relació conjugal, de parella, afectiva o  de parentiu amb la dona. S’introdueix el consentiment sexual com a la voluntat expressa de la dona que avala i dona pas a l’exercici de pràctiques sexuals.

Econòmica: Privació intencionada dels recursos econòmics que garanteixen el benestar de la dona o els seus fills i filles, o discriminació salarial al lloc de treball.

Social: Aïllament de la dona exercit constantment per la serva parella , que impossibilita que es relacioni amb altres persones.

Ambiental: Agressivitat contra objectes o materials de l’entorn de la dona exercida per la parella.

Sexting: Enviament de material fotogràfic o vídeos de contingut sexual a través del telèfon mòbil, efectual generalment per la persona que els produeix o bé per altres persones. La difusió d’aquest material pot ser molt perjudicial per a la dona.

Violència obstètrica: Impedir o dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades en relació a la salut sexual i reproductiva.

Violència digital: Actes de violència masclista i misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació.

Violència de segon ordre: Violència física o psicològica, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista.

Violència vicària: Qualsevol tipus de violència exercida contra fills i filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare.