Fons de l’arxiu municipal

QUADRE DE FONS DE L’ARXIU MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS

01 Administració Local. AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS, Fons
01. Administració general (1675-1998)
02. Hisenda (1769-1991)
03. Proveïments (1772-1989)
04. Beneficència i Assistència Social (1854-1997)
05. Sanitat (1854-1987)
06. Obres i Urbanisme (1848-2000)
07. Seguretat pública (1846-1997)
08. Serveis militars (1869- 1999)
09. Població (1857-2001)
10. Eleccions (1909-1988)
11. Instrucció pública (1852-1990)
12. Cultura (1914-2001)
13. Serveis agropecuaris (1879-1988)

02 Administració De Justícia. JUTJAT DE PAU, Fons
01. Administració general (1859-1979)
02. Administració de justícia (1836-1977)
03. Registre civil (1868-1980)
04. Documentació eleccions (1907-1968)

03 Associacions. JEFATURA LOCAL DE LA FET I JONS, Fons

01. Administració general (1939-1968)
02. Documentació comptable (1939-1969)

04 Empreses. MARIANO PUIG, Fons (Pendent de Classificar)

05 Patrimonials. FAMÍLIA SAGRISTÀ CARTAÑÀ, Fons

01. Documentació familiar i personal (1594- 1921)
02. Documentació patrimonial (1564-1894)
03. Documentació administrativa i comptable (1634-1926)
04. Documentació judicial  (1739-1928)
05. Documentació eclesiàstica (1644-1850)