Suport econòmic

Anualment s’estableixen convocatòries de subvencions destinades a projectes concrets d’entitats degudament justificats a nivell de barri i municipi.

Les entitats que ho requereixin poden sol·licitar també assessorament tècnic i suport econòmic per a projectes o esdeveniments puntuals de projecció a nivell de municipi.