Sobre la seu electrònica

Què és la seu?

És un punt d’accés únic que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts posa a disposició de la ciutadania i de les empreses per realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d’espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Aquest punt ha de proporcionar tota la informació necessària per poder realitzar els tràmits sense l’assistència del personal informador i des de qualsevol ubicació física. La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i l’obligació de les empreses a relacionar-se amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per mitjans electrònics a través d’un punt d’accés general i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica la qual ha d’assegurar la disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s’hi gestionen.

L’adreça electrònica de referència de la Seu electrònica és https://svh.cat/seu-electronica/

Mitjançant la Seu electrònica s’accedeix a la informació dels serveis i tràmits de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, s’hi poden iniciar tràmits, presentar documents en el Registre general electrònic, accedir a la Bústia de contacte de l’Ajuntament per presentar consultes queixes o suggeriments així com també consultar les publicacions d’actes administratius i altres informacions d’interès públic en el Tauler electrònic.

La Seu electrònica disposa, com a instruments de suport, del Tauler electrònic i el Registre general electrònic de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Per aclarir qualsevol dubte sobre la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts li preguem es posi en contacte amb nosaltres a través de l’apartat incidències del sistema o cridant a al Servei Integral d’Atenció Ciutadana (SIAC) o al Servei Integral d’Atenció a l’Empresa. La Seu electrònica és titularitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts el qual garanteix la veracitat, integritat i actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la mateixa.

Normativa relacionada amb la seu electrònica

Relació de serveis electrònics de la seu

En aquest apartat podeu consultar la relació dels serveis electrònics que ofereix la Seu, els compromisos de qualitat assumits i els drets i responsabilitats que tenen els ciutadans per relacionar-se amb l’Ajuntament a través de mitjans electrònics:

 • Butlletins oficials
 • Calendari de dies inhàbils
 • Catàleg de tràmits
 • Consulta de dades personals
 • Consulta i seguiment d’expedients
 • Data i hora oficial
 • Signatures electròniques reconegudes
 • Iniciació de tramitació
 • Interrupcions dels servei
 • Registre electrònic
 • Validació del certificat de la Seu electrònica
 • Validació del certificat de segell electrònic
 • Validació i comprovació de documents

Certificats i sistemes de signatura electrònica

Per la realització de tràmits, cal que disposis d’una identitat digital:

idCAT Mòbil (recomanat)
L’ofereix la Generalitat en l’àmbit de Catalunya per persones físiques i no necessites instal·lar res.  Amb el teu DNI o TIE i telèfon mòbil, et genera un codi d’un sol ús que t’envia per SMS quan vols fer un tràmit. Aquí t’expliquem com aconseguir-lo fàcilment i pots demanar-lo directament a https://idcatmobil.seu.cat/

Cl@ve

L’ofereix el Govern Espanyol en l’àmbit estatal per a persones físiques. Trobaràs tota la informació necessària per obtenir-lo al web de Cl@ve

Certificats digitals

Podent estar en una tarja criptogràfica amb xip que has de poder llegir amb un lector o bé, en un fitxer que t’has d’instal·lar al teu dispositiu. Normalment són usats pels representants de les empreses o entitats encara que, també l’usen persones físiques sobretot en l’àmbit professional on destaquen:

Aquesta seu valida tots els sistemes d’identitats o certificats digitals sempre que estiguin reconeguts pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent.