Pressupost

El Pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual. Conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent. L’elabora el Govern municipal i l’aprova el Ple municipal.

Aquí podeu consultar les dades de cada exercici. Si voleu més informació sobre el Pressupost, la trobareu a les Preguntes Freqüents del Pressupost municipal