Pla Local d’Habitatge 2021-2026

El pla local d’habitatge (PLH) és el document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts tenia interès en disposar d’un instrument de
planificació que orientés la seva política d’habitatge en els propers anys amb l’objectiu
d’atendre adequadament les necessitats residencials de la seva població.

L’any 2019 l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va sol·licitar a la Diputació el suport  tècnic per a l’elaboració del Pla Local d’Habitatge 2021-2026, que d’acord amb la metodologia de la Diputació de Barcelona i la proposta de l’equip redactor, es
desenvolupa en diferents fases:

a. L’Estat de l’habitatge al municipi. Anàlisi i diagnosi, que inclou la
coordinació i el desenvolupament dels treballs d’anàlisi i diagnosi, i la
participació en els processos de participació ciutadana.
b. El pla d’acció: objectius, estratègies i propostes, que inclou la
coordinació i el desenvolupament dels objectius, estratègies i proposta
del pla, i la participació en els processos de participació ciutadana.
c. Tramitació, que inclou el període d’exposició pública del document
resultant de la fase 2 i la resposta a les al·legacions, i el tràmit
d’aprovació davant la Generalitat de Catalunya.

A partir del resultat de l’anàlisi i diagnosi d’habitatge al municipi, el PLH 2021-2026 recull un total de 44 actuacions per donar compliment a als quatre reptes clau, que són:

• Vetllar per l’atenció als col·lectius amb vulnerabilitat residencial
• Impulsar modificacions i desenvolupaments en el planejament urbanístic per facilitar el creixement d’habitatge
• Promoure nous instruments i recursos per a les polítiques d’habitatge
• Millorar la qualitat del parc residencial

María Peláez , regidora d’Habitatge Social, ha afirmat: “ Volem impulsar noves polítiques que facilitin l’emancipació de la ciutadania, i aquest document serà l’eix central d’aquesta etapa. L’habitatge digne és un dret i treballarem per garantir-lo ”.

El PLH consta de mesures específiques adreçades a cobrir les necessitats d’habitatge de diferents col·lectius, a promoure la construcció de nou habitatge públic de lloguer (ara mateix inexistent), i a millorar i rehabilitar el parc d’habitatges existent, i per dur-lo a terme durant aquests 6 anys s’ha estimat una despesa pressupostària de 23.579.400 euros.

Per a l’elaboració i redacció del PLH s’ha comptat amb el procés participatiu del qual han pres part els ciutadans, moviments i agents involucrats en aquesta matèria, així com grups polítics. Podeu consultar el procés i les propostes realitzades al web de participació ciutadana de l’Ajuntament.