Violència masclista

És la que  s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si és produeix en l’àmbit públic com en el privat.

LLEI 17/2020, DE 22 DE DESEMBRE, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/2008, del DRET DE LES DONES A ERRADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La finalitat d’aquesta Llei és establir els mecanismes per contribuir a l’eradicació de la violència masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap manifestació d’aquesta violència.

Inclou a totes les dones que es trobin en situacions de VM, així com els seus fills i filles dependents, que visquin o treballin a Catalunya. També s’inclouen les nenes i les adolescents i, les dones, nenes i adolescents transgènere.

Per a més informació, on cal anar?

Si dubtem, si som víctimes d’algun tipus de violència masclista, podem adreçar-nos al nostre metge o metgessa o demanar informació al SIAD i/o Serveis Socials de l’Ajuntament. També podem trucar als serveis  d’atenció permanent 900 900 120  i/o 016