Atenció psicològica

S’han de destacar dos tipus de atenció psicològica:

Atenció psicològica individual i grupal

Aquest servei proporciona atenció psicològica per tal de superar situacions de malestar emocional, fomentar l’autoconfiança i proporcionar eines per a l’apoderament i la millora de les relacions socials.

Atenció psicològica a l’infància

Servei adreçat  a fills i filles, entre els 6 i els 14 anys, de les dones ateses al servei i que presenten conflictes, abusos o malestar, generat per l’entorn familiar i/o relacional. En aquest sentit, s’intervindran dificultats emocionals, socials i de comportament que se’n derivin.