La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l’alcalde Miguel Comino, està integrada pels següents tinents/es d’alcaldia: Mireia Vergés, Isidre Bautista, Juan Ramón Torres, María Peláez, Xavier Gómez, Patricia Higueras i Lidia Vargas. Celebra les sessions els divendres no festius de l’any, a excepció del mes d’agost.

La seva competència bàsica és l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. També es pot encarregar d’aquelles altres que l’alcalde o el Ple li deleguin.

Està formada pels membres que a continuació es relacionen:

  • Mireia Vergés Rosell (1a Tinenta d’alcaldia)
  • Isidre Bautista Compte (2n Tinent d’alcaldia)
  • Juan Ramón Torres Blanco (3r Tinent d’alcaldia)
  • María Peláez Moreno (4a Tinenta d’alcaldia)
  • Xavier Gómez Álvarez (5è Tinent d’alcaldia)
  • Patricia Higueras Ovejero (6a Tinenta d’alcaldia)
  • Lidia Vargas González (7a Tinenta d’alcaldia)