Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat

Sol·licitud d’un document que acredita la convivència entre diverses persones (volant de convivència) tal i com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica fefaentment l’empadronament d’una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir, del temps de residència amb anterioritat), de diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant de […]