Renovació de l’empadronament per a persones estrangeres no comunitàries amb autorització de residència temporal

Descripció:

Aquest tràmit permet a les persones estrangeres no comunitàries que no tenen permís de residència permanent obtenir cada dos anys la renovació de la inscripció al Padró.

Les persones que es troben en aquesta circumstància reben una carta d’Institut Nacional d’Estadística notificant que han d’anar a fer la renovació, més un SMS si tenen mòbil i un avís, en cas que no facin el tràmit, que se’ls donarà de baixa.

Destinatari

Particular

Matèria

Padró d'habitants i estrangeria

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

La renovació s’ha de fer cada dos anys comptats a partir de la data d’inscripció o bé de la darrera renovació de l’empadronament.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

Document d’identitat original, que pot ser una d’aquestes opcions:
– NIE vigent.
– NIE caducat, amb la sol·licitud de renovació del NIE.
– Passaport vigent.
– Passaport caducat, amb la sol·licitud de renovació del passaport.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la sol·licitud i la documentació descrita a l’apartat corresponent.
  2. Si la documentació és correcta es procedirà a actualitzar les vostres dades al Padró Municipal d’Habitants i se us lliurarà el document acreditatiu de l’actualització de la inscripció (volant d’empadronament).

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Termini de resolució

Tràmit de resolució immediata.