Volant d’empadronament individual

Descripció:

Sol·licitud d’un document que justifica l’adreça d’una persona tal i com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

Destinatari

Particular

Matèria

Padró d'habitants i estrangeria

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Tot l'any

Requisits a complir

Si el registre es fa electrònicament cal presentar la instància amb certificat electrònic a través de la nostra pàgina web

Documentació que cal aportar

Dades identificatives de la persona interessada, o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Tràmit pas a pas

Si tens dubtes per fer un tràmit electrònic pots accedir al següent enllaç

Els volants de padró es poden demanar telefònicament o directament al SIAC I es poden recollir a les oficines del servei.
Si es demana de forma presencial no cal emplenar cap sol·licitud, només aportar el document d’identitat de qui el sol·liciti o autorització d’aquest a favor de qui n’exerceixi la representació.
Els volants de menors només es poden demanar per part dels progenitors o tutors amb qui convisqui (caldrà aportar el document d’identitat i llibre de família).
Els volants sol·licitats de forma electrònica es faran arribar per aquest mateix mitjà.

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents