Sol·licitud de petició/Renovació del permís de terrasses

Descripció:

Destinatari

Empresa

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Durant tot l'any.

Documentació que cal aportar

– Plànol acotat de la ubicació de la terrassa on s’apreciïn límits i distància a elements (voreres, enllumenat públic, façana, mobiliari, etc.).Només per terrasses de nova implantació o modificacions
– Característiques tècniques i pressupost en cas d’instal·lació de para-sol i/o tarima
-Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil (o referència d’haver-la presentat anteriorment) que cobreixi els danys derivats dels elements instal·lats en la via pública

Formes de tramitació

Per Internet

Documents