Volant d’empadronaments col·lectiu

Descripció:

Sol·licitud d’un document que acredita la convivència entre diverses persones (volant de convivència) tal i com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

Destinatari

Particular

Matèria

Padró d'habitants i estrangeria

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any

Tot l’any

Requisits a complir

Si el registre es fa electrònicament cal presentar la instància amb certificat electrònic a través de la nostra pàgina web

Documentació que cal aportar

En cas de demanar un volant col·lectiu és necessari aportar autorització signada i documents d’identitat de la resta de membres de la unitat de convivència majors d’edat

Tràmit pas a pas

Si tens dubtes per fer un tràmit electrònic pots accedir al següent enllaç

Els volants de padró es poden demanar telefònicament o directament al SIAC I es poden recollir a les oficines del servei.
Si es demana de forma presencial no cal emplenar cap sol·licitud, només aportar els documents d’autorització de les persones majors d’edat I documents d’identificació d’aquestes
Els volants de menors només es poden demanar per part dels progenitors o tutors amb qui convisqui (caldrà aportar el document d’identitat i llibre de família).
Els volants sol·licitats de forma electrònica es faran arribar per aquest mateix mitjà.

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents