Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat

Aquest tràmit permet sol·licitar l’informe urbanístic que acredita la compatibilitat d’una activitat i l’establiment on es vol exercir amb el règim d’ús i edificació establert a la legislació urbanística i en el planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i […]

Canvi de titular d’activitat sotmesa a règim de llicència o bé de comunicació prèvia. Cal tenir en compte que les Declaracions Responsables sotmeses a la llei 16/2015 no són susceptibles de fer canvis de titularitat i cal presentar una nova […]

Comunicació prèvia per obertura d’activitat classificada a l’Annex III Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats que no esta incloses en la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica