Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis

Descripció:

Informe previ de bombers per la construcció de noves naus amb risc mitjà-alt d’incendi, així com per activitats amb una càrrega de foc de nivell mig o alt, depenent de l’activitat proposada

Destinatari

Empresa

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

La persona interessada (emprenedor o autonom). Respresentant legal d’entitats mercantils. Qualsevol persona autoritzada

Periode de l'any

Tot l’any

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits a complir

Ser el titular de l’activitat, el representant o tenir el permís per presentar dita documentació
Cal comprovar la compatibilitat prèvia d’ús
Cal presentar la documentació amb certificat electrònic a través de la nostra pagina web

Documentació que cal aportar

– Formulari Normalitzat, de Sol·licitud d’Informe Previ en matèria d’incendis FUE (enllaç)
– SP01, model Generalitat, en aquest enllaç
– SP02, model Generalitat, en aquest enllaç
– Projecte tècnic de prevenció i seguretat d’incendis (contingut projecte)

Documentació complementaria

– SP03: Un cop finalitzat el procés amb el tràmit de llicencia d’activitat cal presentar el certificat d’acte de comprovació de prevenció i seguretat en cas d’incendi, en aquest enllaç

Tràmit pas a pas

1. Consultar al SIAE la compatibilitat de l’activitat, documentació a presentar i tramitació electrònica
2. Presentació del tràmit electrònic
3. Acús de rebut del registre d’entrada del tràmit
4. L’Ajuntament envia la documentació a la Regió d’Emergències de la Generalitat de Catalunya que emetrà informe favorable o desfavorable de l’activitat proposada
5. Si la documentació presentada es suficient s’envia informe favorable a l’interessat/da
6. En cas que manqui documentació o aclariments sobre la documentació presentada es fa arribar l’informe desfavorable i s’atorga un període de deu dies per esmenar la documentació i tornar-la a presentar.
7. Un cop finalitzat el tràmit caldrà presentar la corresponent Comunicació Prèvia i caldrà aportar el Certificat d’Acte de comprovació de prevenció i seguretat en cas d’incendi

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost

Formes de tramitació

Per Internet

Documents