Comunicació de Canvi de titularitat

Descripció:

Canvi de titular d’activitat sotmesa a règim de llicència o bé de comunicació prèvia.
Cal tenir en compte que les Declaracions Responsables sotmeses a la llei 16/2015 no són susceptibles de fer canvis de titularitat i cal presentar una nova declaració responsable.

Destinatari

Empresa

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

La persona interessada (emprenedor o autonom). Respresentant legal d’entitats mercantils. Qualsevol persona autoritzada

Periode de l'any

Tot l’any

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits a complir

Cal comprovar prèviament l’estat de la llicència, per saber si es pot fer el canvi de titular
Cal presentar la documentació amb certificat electrònic a través de la nostra pagina web

Documentació que cal aportar

– Declaració Conjunta de canvi de titular (Model Ajuntament) o Contracte de lloguer Vigent.

Documentació complementaria

– DR de Salut Alimentaria  (Model Ajuntament).
– Activitats recreatives cal presentar l’Acta de Control Periòdic realitzar per una ECA, si aquesta no s’ha aportat en els últims 4 anys.

Tràmit pas a pas

1. Consultar al SIAE l’estat del permís d’activitats per la transmissió de l’activitat
2. Presentació del tràmit electrònic
3. Acús de rebut del registre d’entrada del tràmit
4. Sí el tràmit conté la documentació exigida, s’envia carta d’activitat inclosa en cens municipal d’activitats
5. Sí falta documentació o es errònia, s’enviarà un requeriment

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost

Formes de tramitació

Per Internet

Documents