Llicència ambiental (Annex II)

Descripció:

Llicència ambiental (Annex II)

Destinatari

Empresa

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

La persona interessada (emprenedor o autonom) Respresentant legal d’entitats mercantils Qualsevol persona autoritzada

Periode de l'any

Tot l’any

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits a complir

Ser el titular de l’activitat, el representant o tenir el permís per presentar dita documentació
Cal comprovar la compatibilitat prèvia d’ús
Cal presentar la documentació amb certificat electrònic a través de la nostra pagina web
Cal haver presentat el tràmit d’obres i tenir-lo finalitzat

Documentació que cal aportar

– Formulari Normalitzat de Llicència Ambiental FUE (enllaç)
– Projecte tècnic amb memòria ambiental
– Certificat tècnic de comunicació d’activitats
– Compatibilitat d’ús (enllaç)
– Projecte tècnic de prevenció i seguretat d’incendis en format digital i signat/visat electrònic (contingut projecte)
– DR del tècnic (Model Ajuntament)
– Qüestionari de l’activitat (Model Ajuntament)
– Resolució específica d’abocament emesa per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), o en cas d’abocament únicament d’aigües sanitàries (assimilables a domèstiques) comprovant de la declaració responsable d’abocament presentada a l’AMB. S’exceptuen les activitats d’aparcaments de vehicles i les bugaderies de superfície útil d’exposició i venda al públic inferior o igual a 750 m2. Cal fer el tràmit en aquest enllaç

Documentació complementaria

– DR de Salut Alimentaria, per activitats alimentàries (Model Ajuntament)
– Tràmit d’obres
– Altre documentació sectorial depenent de l’activitat, a consultar amb el SIAE

Tràmit pas a pas

1. Consultar al SIAE la compatibilitat de l’activitat, documentació a presentar i tramitació electrònica
2. Presentació del tràmit electrònic
3. Acús de rebut del registre d’entrada del tràmit
4. Sí el tràmit conté la documentació exigida, s’envia carta d’activitat inclosa en cens municipal d’activitats
5. Sí falta documentació o es errònia, s’enviarà un requeriment

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost

Formes de tramitació

Per Internet

Documents