Sol·licitud d’exempció de residus per autogestió (Polígons Industrials)

Descripció:

Sol·licitud per tal de demanar l’exempció de residus aquelles empreses que fan la recollida residus selectives en els polígons industrials. Tots els establiments industrials paguen el corresponent impost d’escombraries segons l’activitat que desenvolupa, però en el cas que justifiquin que els residus son tractats per una empresa poden reclamar que es retornin aquesta taxa cobrada.

Destinatari

Empresa

Matèria

Medi Ambient i Salut Pública

Qui el pot demanar?

Titular de l’activitat Propietari de l’immoble Qualsevol persona autoritzada

Periode de l'any

En el primer trimestre de l’any de l’any en curs. Fins el dia 31 de març

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits a complir

Ser el titular de l’activitat, el representant o tenir el permís per presentar dita documentació
Cal presentar la documentació amb certificat electrònic a través de la nostra pagina web

Documentació que cal aportar

– Formulari normalitzat d’exempció de residus per autogestió
– Contracte del gestor de residus de l’any en curs
– Fulls de seguiment, albarans o certificar de l’empresa conforme s’han recollit els residus durant el primer trimestre

Tràmit pas a pas

1 Enviament de la Comunicació prèvia d’obres, com a document adjunt a través d’instància genèrica electrònica
2 Acús de rebut del registre d’entrada del tràmit
4. Sí el tràmit conté la documentació exigida, s’enviarà notificació amb l’acceptació de l’exempció
5. Sí falta documentació o es errònia, s’enviarà un requeriment

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents