Comunicació d’inici o modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte i certificat tècnic

Descripció:

Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitats en establiments amb projecte tècnic i certificat, per a les activitats econòmiques incloses a l’annex de la  Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica

Destinatari

Empresa

Matèria

Activitats econòmiques

Qui el pot demanar?

La persona interessada (emprenedor o autonom) Respresentant legal d’entitats mercantils Qualsevol persona autoritzada

Periode de l'any

Tot l'any

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment

Requisits a complir

Ser el titular de l’activitat, el representant o tenir el permís per presentar dita documentació
Cal comprovar la compatibilitat prèvia d’ús
Cal presentar la documentació amb certificat electrònic a través de la nostra pagina web
Cal haver presentat el tràmit d’obres i tenir-lo finalitzat

Documentació que cal aportar

– Formulari Normalitzat de Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (enllaç)
– Projecte tècnic descriptiu de l’activitat
– Projecte tècnic de prevenció i seguretat d’incendis en format digital i signat/visat electrònic (contingut projecte)
– Tràmit d’obres i tenir-lo finalitzat (enllaç)
– Compatibilitat d’ús (enllaç)

Documentació complementaria

– DR de Salut Alimentaria (si és una activitat alimentària, Model Ajuntament)
– Altre documentació sectorial depenent de l’activitat, a consultar amb el SIAE

Tràmit pas a pas

1. Consultar al SIAE la compatibilitat de l’activitat, s’indicarà la documentació a presentar per tramitació electrònica i assessorament i ajudes que ofereix l’Ajuntament
2. Presentació del tràmit d’inici d’obres per activitat económica
3. Tancament del tràmit d’obres
4. Presentació del tràmit electrònic de la Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
5. Acús de rebut del registre d’entrada del tràmit
6. Si el tràmit conté la documentació exigida, s’envia carta d’activitat inclosa en cens municipal d’activitats
7. En cas que manqui documentació o aquesta sigui errònia, s’enviarà un requeriment
8. Si la documentació presentada es correcte, s’envia la carta d’activitat inclosa en cens municipal d’activitats, si aquesta continua sent errónia s’inicia el procés de desestiment de l’activitat

Quant costa fer el tràmit?

Sense cost

Formes de tramitació

Per Internet